Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.

Art Kategori
Hvitveis Anemone nemorosa L.
vanlig art
Perlevintergrønn Pyrola minor L.
sterk relativ skilleart[KA∙e|d]
Storkransmose Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.
vanlig art, svak relativ skilleart[KA∙d|c]
Krekling Empetrum nigrum L.
vanlig art
Blanksigd Dicranum majus Sm.
mengdeart, vanlig art
Bergsigd Dicranum fuscescens Sm.
vanlig art
Nikkevintergrønn Orthilia secunda (L.) House
vanlig art
Gåsefotskjeggmose Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske
vanlig art[O3–O1]
Stormarimjelle Melampyrum pratense L.
vanlig art
Krussigd Dicranum polysetum Sw. ex anon.
vanlig art, absolutt skilleart[UF∙c|b]
Ribbesigd Dicranum scoparium Hedw.
konstant art
Lyngskjeggmose Barbilophozia floerkei (F.Weber et D.Mohr) Loeske
vanlig art[O3–O1]
Markjordbær Fragaria vesca L.
vanlig art
Tyttebær Vaccinium vitis-idaea L.
mengdeart, konstant art
Gjøkesyre Oxalis acetosella L.
vanlig art
Furu Pinus sylvestris L.
mengdeart, konstant art
Fjærmose Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.
vanlig art[O3–O1]
Etasjemose Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.
mengdeart, konstant art
Blåbær Vaccinium myrtillus L.
dominerende mengdeart, konstant art
Bakkefrynse Ptilidium ciliare (L.) Hampe
vanlig art
Storbjørnemose Polytrichum commune Hedw.
vanlig art
Bjørk Betula pubescens Ehrh.
mengdeart, vanlig art
Furumose Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.
mengdeart, konstant art
Røsslyng Calluna vulgaris (L.) Hull
konstant art, absolutt skilleart[UF∙c|b]
Linnea Linnaea borealis L.
vanlig art
Pasvikgran Picea abies (L.) H.Karst.
dominerende mengdeart, konstant art
Knollerteknapp Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler
vanlig art, sterk relativ skilleart[KA∙e|d]
Småmarimjelle Melampyrum sylvaticum L.
vanlig art
Snerprørkvein Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
vanlig art[Ø]
Smyle Avenella flexuosa (L.) Drejer
konstant art
Hårfrytle Luzula pilosa (L.) Willd.
vanlig art
Lys reinlav Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot.
vanlig art
Grå reinlav Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg.
vanlig art