Havsvalen kjennes fra stormsvale på sin jevnt mørke vingeoverflate og sin tvert avskårede stjert. Begge artene har hvit overgump.

Havsvale er vår minste stormfugl. Den er blant de sjøfuglartene man har minst kunnskap om. Folk flest ser den kun dansende med sin flaggermusaktige flukt, over bølgene langt til havs.

Kjennetegn

Havsvalen er den minste europeiske havfuglen, kun ca. 15 cm lang. Den er en svartaktig fugl med lysende hvit overgump, både sommer og vinter. Den kan således minne om en taksvale. Stjerten er tverrskåret. Den flyr flaggermuslignende tett over bølgene. Det er ingen forskjeller mellom hann og hunn, og ungfuglene ligner de voksne.

Biologi

Havsvalene hekker i kolonier på gresskledde øyer ytterst på kysten, i noen tilfeller på fastlandet når øyer mangler.

Som andre stormfugler har havsvala en svært langsom reproduksjon. Den blir kjønnsmoden 4–5 år gammel og legger kun ett egg. Dette oppveies av høy overlevelse på voksenfuglene. Egget veier 25 prosent av fuglenes kroppsvekt, og legges i et dypt hulrom i bakken, f.eks. under steiner, i ur, eller i en jordgang etter en lunde, havlire eller kanin. I bløt jord kan den grave selv. For å unngå predasjon ankommer og forlater den kolonien i mørke. Det kan derfor være vanskelig å påvise den hekkende. I Nord-Norge skjer eggleggingen i august når det begynner å bli mørke netter. Rugetiden er ca. 40 døgn. Begge foreldrene ruger, hver av voksenfuglene 2–3 dager av gangen. Ungen blir i reiret 60–70 døgn. Dette betyr at den ofte ikke forlater kolonien før tidlig i desember.

Havsvalen lever av småfisk og plankton, som den plukker fra havoverflaten.

Utbredelse

Den største kolonien i Norge er på Røst, der det kan hekke over tusen par. Ellers hekker den flere plasser langs kysten, fra Runde i sør til Gjesvær i nord. Havsvalens hekkeutbredelse i Norge er trolig bestemt av frontsystemer hvor forekomsten av planktoniske byttedyr er ekstra god.

Bestandsstatus

Bestanden i Norge er anslått til mellom 1000 og 10000 par, men denne vurderingen er høyst usikker. Det er ingen data som kan belyse bestandsutviklingen i Norge, men det er påvist tilbakegang bl.a. i Sør-England.

Havsvaleegget er relativt stort i forhold til voksenfuglen. Arten legger kun ett egg hvert år.