Våtmark med vanntilførsel hovedsakelig fra limno-soligent vann, det vil si elvevann. Tilførselen av sedimenter og sannsynlighet for erosjon er større enn i sammenliknbare våtmarker med (soligen) jordvannstilførsel. Våtmarker med elvevann har en gradvis overgang til geogen vanntilførsel (VT 0) med økende avstand fra elva.