Våtmark med vanntilførsel hovedsakelig fra geogent vann, det vil si jordvann. Tilførselen kan være topogen (fra plan grunnvannsspeil) eller soligen (hellende grunnvannsspeil).