Våtmark som tilfredsstiller definisjonen av våtmarkssystem.