Mark med en artssammensetning som er observerbart forskjellig fra sammenliknbare og mindre vindutsatte steder. Ingen tegn på deflasjon (blottlagt mark som følge av vind).