Mark med en artssammensetning som ikke preges av vindpåvirkning som økologisk prosess.