Kunstige, konstruerte innsjøer, dammer, litoralbasseng og lignende.