Vannmasser som er endret av irreversibel eutrofiering, forurensning eller bevisst giftbehandling.