Vannmasser som ikke er sterkt endret av menneskelig påvirkning.