Område der ny mark blir blottlagt som følge av skred, som er stort nok til å fungere som eget økosystem, og som skiller seg fra omgivelsene ved å gjennomgå et separat suksesjonsforløp.