ikke-stabilisert sandmark i landstrandbeltet (geolitoralbeltet); vegetasjonsfritt eller med få-artssamfunn dominert av melde-arter (Atriplex spp.), strandreddik Cakile maritima eller strandarve Honckenya peploides.