Steder på berg som på grunn av overflateavrenning i perioder etter langvarig og/eller konsentrert nedbør har en artssammensetning som er observerbart eller betydelig, men ikke vesentlig forskjellig fra artssammensetningen på berg uten slik overflateavrenning.