På berg som ikke, eller bare i ubetydelig grad, overrisles av overflateavrenning etter nedbør og/eller snøsmelting.