Oppfrysingsmark med dominans av arter som har stor toleranse overfor jordomrøring (små moser på finjord) eller sparsomt artsinventar begrenset til arter på steiner og blokker.