Hypertrof natur der gjødslingspåvirkningen er så sterk at planter bare forekommer sporadisk. (mer eller mindre vegetasjonsfri mark).