Eutrof natur der gjødslingspåvirkningen er så sterk at vegetasjonen ofte er dominert av en enkelt art.