Mesotrof natur med tydelig gjødslingspreg på artssammensetningen. Observerbar forskjell fra tilgrensende natur som mangler dette preget