Oligotrof natur, men med observerbar (< 1 ØAE) effekt av naturlig gjødsling på artssammensetningen sammenliknet med natur som ikke er påvirket av naturlig gjødsling