Åpen torvmark (myr) med dominans av arter som ikke finnes på fastmark og som skyr fastmarksnære deler av myra (såkalte ‘myrflatearter’).