Nerittisk miljøer, som hovedsakelig består av kystvannmasser og grunt fjordvann.