Oseaniske miljøer, som hovedsakelig består av havvannmasser.