Et hevdregime der nøkkelfaktoren er regelmessig foryngelse av det lyngdominerte feltsjiktet gjennom kontrollert avsviing. Brenningen skjer ofte i kombinasjon med beiting hele eller store deler av året, og i noen tilfeller slått.