Et hevdregime med husdyrbeiting, slått, eller oftest en kombinasjon av disse.