Berg med stor fare for helningsbetinget forstyrrelse. Helningen er mellom 80° og 90°.