Her har berget så sterk helning at det er betydelig fare for helningsbetinget forstyrrelse. Helningen er mellom 60° og 80°.