Her har berget så liten helning at det er fare for at strø og vann samler seg opp og gir en «omvendt helningsbetinget forstyrrelse». Helningen er < 4 °.