mindre sur berggrunn rik på kisbergarter (sulfidmineraler), typisk med høyt innhold av kobber