Berggrunn som ikke faller innenfor noen av klassene av berggrunn med avvikende kjemisk sammensetning.