Plassering i
NiN-systemet
Beskrivelse

T45-2 oppdyrket varig eng med nokså intensivt hevdpreg og slåttepreget

Se full beskrivelse
Kartleggingsenhet