Plassering i
NiN-systemet
Beskrivelse

T32-17 svakt kalkrik tørkeutsatt eng med svært ekstensivt hevdpreg

Se full beskrivelse
Kartleggingsenhet