Plassering i
NiN-systemet
Beskrivelse

T5-4 kalkfattig til svakt kalkrik grotte og overheng

Se full beskrivelse
Kartleggingsenhet