semi-naturlig myr preget av forfall; tidligere slåttemyr med med tuet overflate, tidligere beitemyr uten tråkkspor og lokale flekker preget av husdyrgjødsling; oftest i begynnende tilgroing med kratt og krattskog

Slåttmyra (Akh: Nittedal). Et myrparti i suksesjonsfasen (7RA–SM∙2). Her har det sannsynligvis blitt slått tidligere (for minst 60 år siden), men nå er overflata sterkt tuet (Bilde #4 viser taglstarr-tue Carex appropinquata). Vegetasjonen er fortsatt åpen, men en suk­sesjon mot økende innslag av busker og/eller lave trær pågår sannsynligvis. 

Slåttmyra (Akh: Nittedal). Fra et myrparti i suksesjonsfasen (7RA–SM∙2). Her har det sannsynligvis blitt slått tidligere (for minst 60 år siden), men nå er overflata sterkt tuet. Bildet viser taglstarr-tue Carex appropinquata