Bær (rips, solbær etc.) og frukt (eple, pære, plomme etc.) på vedplanter som skiftes ut hvert 6. år eller sjeldnere