Kløver og andre erteplanter (lusern etc.-), f.eks. dyrket som jordforbedrende tiltak, eller for frøproduksjon