Grasvekster dyrket til grovfõrproduksjon; også kløver og fôret som inngår i grovfôr-eng inngår her