Årlig sprøyting med opptil moderate konsentrasjoner av middels sterke plantevernmidler