Regelmessig og hyppig (oftere enn ca. hvert 6. år) normal (20–25 cm) eller dyp (> 25 cm) pløying (åkermark)