Regelmessig og hyppig (oftere enn ca. hvert 6. år) grunnpløying og/eller overflateharving, f.eks. som ledd i vekselbruk