Markoverflata ryddet for stein, men marka er uten spor etter jordbearbeiding