Ingen spor etter rydding av markoverflata for stein eller jordbearbeiding