Brannflekk; brennes ofte (typisk årlig) og mangler arter eller har en artssammensetning der branntolerante arter er framtredende