Regelmessig, systematisk brenning av (kystlyng)heier med brannfrekvens som er tilpasset lyngens regenerasjonssyklus; brenning gjøres på bløt mark slik at humuslaget ikke brenner opp