Sjelden, men relativt regelmessig avsviing av marksjiktet (inntil hvert 2.–3. år) med sikte på økt feltsjiktproduksjon; bråtebrenning og brenning av kanter etc.; inkluderer også flekker av mark som er brent en gang og som bærer tydelig preg av brenning