Sterkt endret mark som er ryddet, pløyd og tilrettelagt for maskinell høsting