Naturlig mark med tydelig spor etter beiting, men som normalt ikke ryddes¸ beiteskog i skogsmark