finnes i et breit belte innenfor kysten, i innlandet i høyereliggende strøk, fra Hedmarksvidda (Hedmark) til Nordkapp (Finnmark); flekkvis til stede på Svalbard