Hogstsstubbeandel (7SB–HS) er en kvantitativ angivelse av observerbare spor etter tidligere hogster i form av stubber som med sikkerhet er resultatet av hogst.

Tallfesting av hogststubber  skal gjøres på måleskala A9, basert på estimering av andelen av den totale grunnflatesummen for levende trær, stående død ved, liggende død ved (med synlig spor etter stammebasis) og stubber, som utgjøres av hogststubber. Grunnflatesummen er definert som summen av trestammenes grunnflater, målt i brysthøyde (1,3 m over normalt stubbeavskjær) , uttrykt i m2 pr. arealenhet. Fordi det ikke er mulig å angi areal i brysthøyde for stubber , må grunnflateareal vurderes etter beste skjønn, på f.eks. grunnlag av grunnflatesum ved normalt stubbeavskjær.