LSK: Gruppehogst (TB1–3/12)

LSK: Kanthogst (TB1–3/13)

LSK: Skjermstillingshogst (TB1–3/15)

LSK: Gruppehogst (TB1–3/12): «Med gruppehogst forstås hogst av mindre grupper, 1-2 da, der formålet er å fremme ny foryngelse naturlig fra nabobestand. Hogstformen kalles også småflatehogst.»

LSK: Kanthogst (TB1–3/13): «Med kanthogst forstås snauhogst der en baserer seg på frøsetting fra kanten. For gran og furu bør avstand fra kant ikke være særlig over 30 m.» [Flateinnholdet av en sirkel med radius 30 m er 2,83 da.]

LSK: Skjermstillingshogst (TB1–3/15): «16 – 40 trær er satt igjen per daa. I en noenlunde jevn fordeling. Hensikten med skjermen er å sikre en naturlig foryngelse.»