LSK: Avstandsregulering, manuell (TB1–3/43)

LSK: Forhåndsrydding (TB1–3/23)

LSK: Fri tynning (TB1–3/21)

LSK: Høgtynning (TB1–3/22)

LSK: Diverse hogst (TB1–3/63)

LSK: Avstandsregulering, manuell (TB1–3/43)

LSK: Forhåndsrydding (TB1–3/23): «Mindre trær i bestandet er hogd og virket ligger igjen. Gjøres vanligvis i forkant av maskinell tynning «.

LSK: Fri tynning (TB1–3/21) : «Fri tynning tilstreber å få de beste trærne i jevnest mulig fordeling. Her føres også lavtynning, hvor en primært tar ut de mindre trærne i bestandet.»

LSK: Høgtynning (TB1–3/22): «Høgtynning tar ut de største trærne for å høynedriftsnettoen på tynningen og øke forventet kvalitet gjennom trær med mindre årringbredde»

LSK: Diverse hogst (TB1–3/63): «Uttak av enkelttrær eller mindre grupper av trær, og som ikke kan anses som en bevisst bestandspleie eller foryngelseshogst»